Höj värdet på din fastighet
med en fasadrenovering

Vi ger byggnadens exteriör ett lyft

Höj värdet på din fastighet
med en fasadrenovering

Vi ger byggnadens exteriör ett lyft

Välkommen till Fasadrenovering Göteborg - en sida från Trä och Mur Kompaniet. Här hittar ni som är fastighetsägare i Göteborgsregionen information om våra tjänster inom fasadrenovering samt mycket matnyttigt som man som fastighetsägare bör tänka på avseende underhåll av en fastighets exteriör.

Välkommen att kontakta oss för att få mer information samt för att begära offert på fasadrenovering av era fastigheter.

Lång erfarenhet av fastighetsrenovering

Vi kanske ska presentera oss lite kort först: Trä och Mur Kompaniet är ett av regionens mest välrenommerade företag inom just renovering av fasader. Med många års erfarenhet i branschen kan vi tryggt säga att vi vet exakt vad som krävs för att att genomföra en fasadrenovering som både blir riktigt snygg och som håller under många år framöver. Här har vi sammanställt några punkter som kan vara bra att tänka på gällande fasadrenovering.

Vi har djupgående kunskaper om vad som fungerar på olika byggnadstyper, både stilmässigt- och materialmässigt så att ni får en renovering som är anpassad till just er byggnad.

Därtill har vi riktigt duktiga hantverkare som ser till att jobbet blir effektivt och proffsigt utfört. Vår långa erfarenhet av projektledning inom renovering av fastigheter gör att processen blir enkel. Vi tar helhetsansvar och ser till att alla erforderliga steg blir utförda enligt specifikation och till den kostnad som vi har kommit överens om.

fasadrenovering

Hur omfattande blir er fasadrenovering i Göteborg?

Hur stora åtgärder som behövs vid en fasadrenovering varierar från fall till fall. I vissa lägen räcker det med en enkel putsrenovering eller lagning av sprickor och målning för att få ett fullgott resultat.

I andra fall kan man behöva gå djupare och utföra åtgärder på underliggande putsskikt och i vissa fall även på stommen för att den nya putsen ska fästa ordentligt så att man får ett varaktigt och snyggt resultat.

Renovering av murade fasader tillhör våra specialiteter och vi kan därför anlitas om det finns behov av åtgärder för att bevara eller återställa gamla fina tegelfasader, samt utföra arbeten på hus med murade väggar. Vi tar hand om mer än bara ytan och ser till att ni får väggar som är både stabila och vackra att se på.

Innan vi påbörjar vårt arbete gör vi alltid en utvärdering av byggnaden. Vi tittar på dess ålder, konstruktion och vilka åtgärder som har utförts tidigare.

Ibland har tidigare renoveringsåtgärder gjorts med felaktiga material, till exempel målning med fel färgtyp. Då kan vi behöva återställa underlaget först för att sedan kunna utföra ny putsning och målning som är bättre anpassad till materialen i fråga.

Passa på att tilläggsisolera

Behöver byggnaden få bättre energivärden så att ni kan spara på uppvärmningskostnaderna samtidigt som de som vistas i bostäder och lokaler får en behagligare inomhusmiljö? Då kan det vara dags att tilläggsisolera.

En tilläggsisolering kan markant sänka fastighetens energiförbrukning och är i normalfallet enkel att genomföra när fasaden ändå ska renoveras. Vi ger er gärna ett förslag på hur vi kan installera en effektiv tilläggsisolering i samband med fasadrenoveringen.

Gäller det en historisk fastighet måste man ta hänsyn till om tilläggsisoleringen kan komma att påverka fastighetens helhetsintryck. Vi hjälper er gärna i kommunikationen med myndigheterna gällande vad som är tillåtet och inte för just er fastighet.

renovering av stuckatur

En fasadrenovering är mer än bara fasaderna

Renovering av fasader handlar om mer än bara själva fasaden. När ni anlitar oss har ni möjlighet att få ett lyft av hela exteriören hos fastigheten i en fördelaktig paketlösning. Läs gärna mer om våra övriga tjänster här.

Vi kan i samarbete med våra kunniga samarbetspartners erbjuda en helhetslösning där ni även får hjälp med renovering av tak, fönster, plåtdetaljer och balkonger.

Vi tar helhetsansvar för arbetet och ser till att samtliga steg som just ni är i behov av utförs med högsta precision, med bra material och av kunniga hantverkare. Ni får en enda kontaktpunkt i oss så att ni inte behöver jaga runt efter olika hantverkare - vi tar hand om koordinationen av hela projektet.

Fullt certifierade och ansvarsförsäkrade

Att anlita oss för fasadrenovering i Göteborg är ett tryggt val. Vårt företag har medlemskap i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, tidigare Sveriges byggindustrier.

Alla våra uppdrag är givetvis ordentligt försäkrade och vi visar er gärna exempel på tidigare arbeten som vi har utfört för att ni ska kunna känna er säkra på att ni väljer helt rätt entreprenör för uppdraget.

Kontakta oss idag för att begära offert på fasadrenovering till era fastigheter i Göteborgsregionen. Vi återkommer snarast för att boka in ett första möte.

Det trygga valet inom fasadrenovering i Göteborg - Kontakta oss så berättar vi mer