Om oss

Heltäckande lösningar för er trygghet

Sedan många år är Trä och Mur Kompaniet ett av Göteborgsregionens mest välrenommerade företag inom fasadrenovering.

Vi vänder oss till både kommunala och privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare som önskar en fasadrenovering som håller högsta möjliga kvalitet.

När ni anlitar oss får ni en partner som är med i varje steg av processen och som erbjuder ett komplett lyft av fasaden, inklusive renovering av fönster och plåtdetaljer, renovering av balkonger och även tak. Vår målsättning är att hela byggnaden ska få den omsorg den behöver för att hålla under lång tid framöver.

Hos oss stavas Hantverk med stort H då vi lägger stor vikt vid att ha kompetent personal som verkligen kan den hantverksmässiga biten, vi erbjuder även plåtslageriarbeten. Vår sammanlagda erfarenhet och vårt hantverkskunnande innebär att vi kan erbjuda en mycket hög kompetensnivå. Både våra arbetsledare och samtliga anställda är certifierade och fortbildar sig kontinuerligt.

Detta kunnande kombinerar vi med modern teknik och effektiva arbetsmetoder så att ni får det bästa från två världar. 

Vi har givetvis alla de certifieringar som krävs för att arbeta i branschen, är medlemmar av branschorganisationen och har tydliga policys för såväl kvalitets- som miljöarbete.

En fasad ska hålla länge och våra krav på genomgående utvärdering av er fastighets förutsättningar är lika höga som kraven på grundlighet och effektivitet under själva arbetsprocessen. 

Vi lämnar alltid arbetsplatsen med uppfyllda förväntningar och ett hållbart resultat.

 

Miljö och kvalitet i fokus

Trä & Mur Kompaniet har upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem i samarbete med företaget QiM. Vi följer kraven enligt ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

Övergripande för processorienteringen är strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster och produkter som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden.

När det gäller kvalitet tummar vi inte på vare sig material eller utförande. Vi väljer material av de marknadsledande tillverkarna för att uppnå högsta kvalitet och hållbarhet, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Arbetarna ska så lite som möjligt utsättas för miljöfarliga och hälsofarliga ämnen. Vi jobbar aktivt för att minimera arbetsbelastningar, damm och buller.

Vi följer lagarna gällande miljöskydd och eftersträvar att allt avfall sorteras och återvinns.

nyrenoverad fasad

En trygg leverantör av fasadrenovering med högsta nivå på hantverkskunnandet