Fasadrenovering

Vid en fasadrenovering är det viktigt att man arbetar noga och systematiskt för att få ett riktigt bra och hållbart slutresultat. Här har vi listat några saker som kan vara bra att tänka på som fastighetsägare avseende fasader och fasadrenovering.

Förebyggande åtgärder är bästa vägen

Som med många andra åtgärder gällande fastigheter så är det alltid bäst att arbeta förebyggande. Mindre sprickor eller flagnande färg på fasader brukar gå relativt enkelt att åtgärda och skyddar byggnaden mot att större skador uppstår.

Vi rekommenderar därför att ni hör av er snarast om ni upptäcker områden som börjar få skador för att vi ska kunna åtgärda dessa åt er och undvika att det tränger in fukt som kan ställa till större problem.

Sedan är det givetvis så att en fasad har en begränsad livslängd. Den håller inte för evigt. Med regelbundna inspektioner och löpande underhåll kan dock livslängden utökas och ni vet i god tid i förväg när det börjar bli dags att utföra en större fasadrenovering så att ni bättre kan budgetera för detta.

Rätt material & färger är A & O

Vid fasadrenovering är det oerhört viktigt att man väljer material som är anpassade till den byggnad och det underlag som används. Allt för ofta ser vi renoveringar som har utförts med felaktiga material, till exempel att man har målat med täta plastfärger på ett putsat underlag, vilket snabbt brukar leda till att färgen flagnar av då den inte tillåter att materialet under “andas” och och därmed kapslar in fukt.

Vid arbete med historiska byggnader finns det ofta krav på att man arbetar med traditionella material och med byggnadsvårdshänsyn gällande såväl material, färgsättning och teknik. Vi har goda kunskaper även inom dessa områden och kan hjälpa er med en renovering som lever upp till de högt ställda krav som kan förekomma.

Skador på fasaden

Respektera byggnadens stil

Varje byggnad har en historia och har ritats för att få ett specifikt utseende från början. Det är lätt att man hakar på moderna trender och vill ha ett utseende som passar dagens ideal. I vissa lägen kan det vara motiverat, men i de flesta fall så rekommenderar vi att man vårdar byggnadens ursprungliga utseende och färgsättning.

I andra fall får vi hjälpa fastighetsägare att återställa fasader som har förvanskats på grund av tidigare åtgärder som kanske var populära då, men som inte längre anses vara attraktiva. Vi vet vad som håller långsiktigt och kan hjälpa er i valet av material och färger och ornamentik för att byggnaden ska visa sig från sin bästa sida.

Det är helheten som gör det

En nyputsad fasad är bara en av de flera faktorer som påverkar en byggnads helhetsintryck. Har huset slitna plåtdetaljer, ett tak som har sett bättre dagar eller fönsterkarmar som behöver renoveras så bör man även planera in detta i sin renovering. Detta bör man göra dels för att hela byggnaden ska se snygg ut men framför allt för att dessa delar kan komma att påverka hur länge fasadrenoveringen faktiskt håller. En läckande hängränna eller trasiga fönsterbleck kan snabbt ställa till besvär på den nyrenoverade fasaden. När ni anlitar oss så tar vi en titt på hela byggnaden och föreslår därefter de åtgärder som behövs för att uppnå ett hållbart slutresultat.

En fasadrenovering handlar om helhetsintrycket - vi höjer värdet på din fastighet