Fasadrenovering Göteborg

Vi ger byggnadens exteriör ett lyft

Övriga tjänster

Vi erbjuder även följande tjänster som ett komplement till våra tjänster inom fasadrenovering.

Murning & murrenovering

Vårt team av murare står redo för att erbjuda murning av alla de slag i era byggnader. Först och främst ägnar vi oss åt renovering av murade väggar, till exempel tegelväggar som har fått sprickor eller murade väggar som behöver förstärkas. 

En renoverad tegelfasad utförd på ett riktigt sätt ger både en ekonomisk och estetisk höjning av värdet på din fastighet. Vi är specialister på att ta hand om gamla murbruksfogar och byta skadade stenar.

Fönster, tak & balkonger

I samband med en fasadrenovering så brukar det finnas andra delar av byggnaden som också behöver omsorg. Fönster kan behöva renoveras eller bytas ut, tak och balkonger kanske behöver ses över och plåtdetaljer kan behöva ersättas. Vi hjälper er med samtliga steg så att hela byggnaden får den omsorg den behöver utvändigt.

byggnadsställning med vindskydd

Ornamentik

Många äldre byggnader är rikt ornamenterade och dessa ornament kan behöva lite extra kärlek ibland, även om resten av fasaden är i gott skick. Även nyare byggnader kan få en unik karaktär genom att man lägger till ornament på annars släta ytor. Hör av er till oss så visar vi gärna exempel på vad som är möjligt.

Målning

Målning är ett viktigt komplement till en fasadrenovering. Är byggnaden i relativt gott skick kan det räcka med en rengöring, lagning av mindre sprickor och målning för att fasaden ska se ut som ny. Vi hjälper er gärna med utvärdering av vilka åtgärder som är nödvändiga i ert fall.

Vi erbjuder även andra typer av målning via våra samarbetspartners.

 

Allt som behövs för att er byggnad ska se ut som ny - vi tar hand om hela exteriören.