Övriga tjänster

Vi erbjuder även följande tjänster som ett komplement till våra tjänster inom fasadrenovering.

  • Totalentreprenader
  • Nybyggnad - sten och trä
  • Om- och tillbyggnad - sten och trä
  • Fasadrenoveringar - tegel, puts, trä och betong
  • Fasad nyproduktion - tegel, puts och trä
  • Takrenoveringar - alla material
  • Fönsterbyten
  • Renovering av våtutrymmen och kök

 

Renovering av tegelfasad

Trä & Mur Kompaniet är en totalentreprenör av fasadarbeten som mur och puts, tak och balkonger, fönsterbyten samt måleriarbeten. Vi renoverar alla sorters fastigheter. Renovering av tegelfasad är högsta grad i vårt utbud av tjänster.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med traditionella material och metoder. Alla våra arbeten utförs självfallet enligt branschens regler och krav, och i enlighet med våra leverantörers instruktioner och riktlinjer för alla material.

Tak och fönster 

I samband med en fasadrenovering finns det ofta andra delar av byggnaden som är i behov av omsorg. Kanske behöver fönster renoveras eller bytas ut, tak och balkonger ses över och plåtdetaljer ersättas. Vi hjälper er med samtliga steg så att hela byggnaden får den omsorg den behöver utvändigt.

byggnadsställning med vindskydd

Målning

Målning är ett viktigt komplement till en fasadrenovering. Är byggnaden i relativt gott skick kan det räcka med en rengöring, lagning av mindre sprickor och ommålning för att fasaden ska se som ny ut. Vi hjälper er gärna med utvärdering av vilka åtgärder som är nödvändiga i ert fall.

Vi erbjuder även andra typer av målning via våra samarbetspartners.

Allt som behövs för att er byggnad ska se ut som ny - vi tar hand om hela exteriören